گورتکس چیست

يكشنبه, 30 اردیبهشت 1397

 

لایه گورتکس ترکیبی از دو ماده منحصر بفرد به ثبت رسیده است .یکی از این دو جزء تترا فلوئورو اتیلنخالص ePTFE))است که در هر اینچ مربع 9 میلیارد منفذ دارد . هر یک از این منافذ بسیار کوچکتر از یکقطره ریز آب( 20000 بار)امابسیار بزرگترازیک مولکول بخار آب(700 بار)است.قطره نمی تواند از منافذ لایه عبور کند ولی مولکول به صورت بخار قادر به عبور از آن است . قابلیت عبوربخار را " قابلیت تنفس " می نامند . جزء دیگر ماده ای است که روغن و چربی را بخود نمی گیرد (دافعچربی) و از آلوده شدن گورتکس به مواد چرب نظیر روغن های نفتی ,مواد غذایی,حشره کشها و دیگر موادمضر جلوگیری می کند.برای ایجاد یک پوشش ضد آب و باد که در عین حال " قابلیت تنفس "را حفظ کند لایه گورتکس را رویپارچه های دیگر می پوشانند پارچه هایی که بر چسب اجاره نامه ما را دریافت کرده و توسط طرف هایتجاری ما عرضه میشوند مجهز به پوشش گورتکس و بنابراین ضمن حفظ " قابلیت تنفس " ضد آب و ضدهوا نیز هستند .تفاوت بین پارچه دافع آب (water repellent) وضد آب (water proof)پارچه های دافع آب در برابر ورود آب با فشارهایی کمتر از یک پوند بر اینچ مربع (1p.s.i) مقاومت میکنند . این پارچه ها در مواردی کاربرد معقول و قابل قبولی دارند اما در هوای مرطوب حفاظ های مطمئنینیستند . اما برای پارچه ضد آب , استاندارد و معیار مشخصی تعریف نشده است .باید این نوع پارچه هاهنگام رفتن در هوای در هوای بارانی یا زانو زدن و نشستن روی سطوح خیس یا مثلا" هنگام شکار ماهیآزاد در آلاسکا در برابر ورود آب ,مقاوم باشند . مثلا" شخصی با وزن ۷۵ کیلو گرم هنگام نشستن p.s.i 3فشار (سه پوند بر اینچ ) و هنگام زانو زدن p.s.i16فشار بر تکیه گاه خود وارد می کند و میزان مقاومتپارچه گورتکس p.s.i 65 است . پارچه های معمولی با منافذ ریز حدود ۳/۳ تا ۵ پوند بر اینچ مربع طبقاستانداردISO 811 مقاومت دارند." قابلیت تنفس " چیست و چرا به آن نیازمندیم ؟بدن تر ۲۶بار بیشتر از بدن خشک گرما را از طریق رسانش تلف می کند . پس اگر لباس بطرز مناسبی" تنفس" نکند ,بدن با عرق کردن مرطوب شده و اتلاف گرمایی آن شتاب می گیرد و باعث احساسناراحتی شدید می شود . ممکن است احساس شود که پارچه لباس نشتی دارد و بدن در خطر افت دمای شدیدقرار گیرد . هر چه جذب رطوبت از پوست سریعتر باشد ,احساس راحتی بیشتری می شود . پارچه هایگورتکس از حیث دوام ,قابلیت تنفس ,ضد آب بودن بهترین پارچه های موجود است.

معنی " بیشتر ضد آب بودن " چیست ؟ این اصطلاح درست است یا نه ؟هر چه پارچه در برابر نفوذ آب تحت فشار مقاومتر باشد " ضذ آب تر " است. ممکن است هنگام نشستن روییک سطح خیس ,نشیمنگاه خشک بماند اما با زانو زدن روی همان سطح ,آب به درون لباس نفوذ کند یا مثلا"پارچه ای که حداکثر در برابر ۳پوند بر اینچ مربع فشار ,از نفوذ آب جلوگیری می کند نسبت به |پارچه ای کهحداکثر مقاومت آن۱/ ۳ پوند بر اینچ مربع است ,کمتر ضد آب است . عموما" برای تعیین و میزان " ضد آب"بودن یک پارچه ,یکی از سه نوع آزمون رایج است که از میان آنها آزمون هیدروستاتیکی و فرم انگلیسی(ISO 811) بیشتر واقع گراست زیرا با شبیه سازی آزمایشگاهی آن می توان پارچه های واقعی موجود درجهان واقعی را مورد آزمایش قرار داد. گور این روش را برای آزمون پارچه های خود انتخاب کرده است.

پارجه ها چگونه " تنفس " می کنند ؟آهنگ زمانی نرخ انتقال ذرات بخار آب : سرعت عبور ذرات بخار آب از یک پارچه تابع خارج قسمتنیروی رانش بر مقاومت پارچه در برابر عبور آب است. نیروی رانش از اثر متقابل رطوبت و گرما تامینمیشود . هر گاه گرما و رطوبت درون پارچه زیاد شود,بخار به بیرون رفتن تمایل پیدا می کند . مقاومت(RET) پارچه یا هر چیز دیگر عامل ایستادگی در برابر عبور آب است . هر یک از لایه های پارچه, و نهتنها لایه خارجی , چنین مقاومتی دارند . ازدیاد مقاومت ,عبور بخار را کاهش می دهد ( که مفهوم کاهش"قابلیت تنفس " است ).آیا روپوش گورتکس با دوام است ؟هیچ محصولی تا ابد دوام ندارد و گورتکس نیز چنین است و سرانجام فرسوده می شود . اما دوام ,ضد آببودن ,و"قابلیت تنفس" گورتکس بالاتر از همه است و در مقایسه با محصولات مشابه ,عمر بیشتری دارد .ازمزیت های آن انعطاف در برابر رطوبت و سایش است که گورتکس از این جهات آزمون موفقیت آمیز راگذرانیده و می گذراند . درزهای (SEAM) گورتکس در برابر پیچش ۵ تا ۱۶ بار با دوام تر از دیگر پارچههاست و با رعایت دستورات نگهداری که توسط تولید کننده ارائه می شود دوام از این هم بیشتر می شود .

اولین بالا پوش گورتکس من نشتی داشت . چرا باید یکی دیگر بخرم ؟تعداد زیادی از روپوشهای اولیه ای که گورتکس (تولید سالهای ۱۹۷۸ ) به بازار عرضه کرد به دلیل آببندی نبودن درزها با چربی موجود در عرق بدن آلوده می شدند و آب به درون آنها نفوذ می کرد .اما همانهاهم از محصولات دیگری که با هم به بازار آمده بودند با دوامتر بودند . بیش از ۱۷سال تحقیق ,بهبود دهی ¸صرف زمان ¸ تلاش ¸ و سر مایه گذاری عظیم ¸ بالا پوشهای نشتی آن روزگاران را به محصولات با دوام ¸نفوذ ناپذیر ¸ خشک و راحت امروزی تبد یل کرد . این بهبود ¸ آنهایی را که با اجازه نامه و زیر نظر خود¸به تولید اشتغال دارند نیز شامل می شود وهر طرح جدید در شرایط شبیه سازی شده بارانهای شدید ¸ موردآزمون قرار می گیرد از ۱۹۸۹ به اینطرف فقط محصولاتی به بازار عرضه می شوند که از عهده آزمونهایدقیق شبیه سازی شده برای شرایط سخت بر آمده باشند .برای مو فقیت در این آزمون ¸ همه درزها را بانوار نفوذ ناپذیر گور سیم GORE SEAM و مسدود کنند های ضد هوا با ساختار پیچیده می پو شانندواضح است که طراحی و تولید نیز باید مناسب باشد .چرا محصولات گورتکس اینقدر گران هستند ؟زیرا بهترین مواد اولیه و پارچه هایی با کا رآیی بی نظیر در آن بکار رفته اند . فقط به بهترین تولید کنندگان¸اجازه تولید گورتکس داده می شود و فقط این تولید کنندگان قادر به تولید گورتکس هستند . گور استانداردبالایی را در کنترل کیفیت کالا بکار می گیرد همه درز های بیرونی باید با نوار گور آب بندی شود . همهطرحها قبل از ارائه به بازار باید از عهده آزمونهای جدی برآیند ¸ در نتیجه گور ظریف ترین¸ با دوامترین ¸نفوذ ناپذیر ترین محصول با قابلیت تنفس بالا را به بازار عرضه می کند . هیچکس قادر به رقابت با آننیست .مواظبت از پارچه های گورتکساین مواظبت ها آسان است . کافی است در ماشین لباسشویی با آب نیم گرم یا با پودر معمولی و آب ولرم شستهشوند . دستور شستن روی بر چسب های چاپ و به لباس دوخته شده اند و همراه با هر یک از لباسهادستورالعمل چاپی به خریدار داده میشود.

آیامواظبت از بادگیرهای گور مشکل است ؟مواظبت از این بادگیر ها نیز آسان است . کافیست بادگیر را در ماشین با آب گرم یا با آب گرم و پودر شستهوتمیز کنید . بر چسب دستور نگهداری به بادگیر دوخته شده است.

آیامی توان گورتکس را به خشکشویی داد ؟خشکشویی به گورتکس آسیب نمی رساند به شرط اینکه حرفه ای عمل شود و از پاک کننده مناسب استفادهشود .

چگونه لکه های گورتکس را می توان پاک کرد ؟بعضی لکه ها نظیر مرده حشرات و شیره های گیاهی ممکن است پاک نشود اما بر تنفس پارچه اثری ندارد .برای بارانی های گورتکس نیز از پیش شوینده استفاده کنید ( نظیر shout یا شوینده های اسپری گازی )دستور پیش شویی را از برچسب دوخته شده به لباس بخوانید و بر طبق دستور محافظت گورتکس به شستنبعدی اقدام کنید . بعضی از لکه های مقاوم را متخصصان حرفه ای می توانند پاک کند .

تفاوت بین پارچه بادشکن و پارچه ضد آب گورتکسپارچه های بادشکن گورتکس در بالا پوششهای کرکی نظیر باد شکن ¸کت کرک دار ¸جلیقه ¸کلاه به خاطرسبکی و راحتی در شرایط متفاوت آب و هوایی مورد استفاده قرار می گیرند. بادشکن های کرکی ۵ /۲برابر دو پو شهای کرکدار استاندارد گرمی دارند . بادشکن های گور کاملا" ضد باد و قابل تنفس اند اما ضدآب نیستند و برای هوای مرطوب تهیه نشده اند.لذا به درزها و شکافهای ضد آب و ضد هوا که در کت هایبارانی معمول است مجهز نیستند .

فناوری پارچه های گورتکس برای رفتن در آب چیست ؟تکنولوژی بالا پوشهای غوطه وری که حاصل استفاده از پارچه منحصر بفرد چند لایه ¸ فرآیند آب بندی درز¸و فناوری تولید است نخستین بار توسط گور برای تهیه لباس ملوانان نیروی دریایی بکار گرفته شد . بخارحاصل از عرق بدن روی سطح درونی این پارچه جایگیر نمی شود تا ملوان احساس ناراحتی ناشی از سرماو سنگینی رطوبت نکند . این فن آوری به لباس امکان می دهد که هنگام فرو رفتن کامل به زیر آب به راحتیتنفس کند . در نتیجه کسی که این لباس را بپوشد چه درون استخر آب یخ سالن باشد چه درون قایق شناوراحساس راحتی می کند . برخورد با اجسام تیز و برنده باعث سوراخ شدن آن می شود.

انصراف از نظر