چند کلمه درباره ما

چطور شروع شد

هدف اصلی این فروشگاه فراهم کردن محصولات به روز و با کیفیت از برندهای مطرح اروپایی با بهترین قیمت بدون واسطه میباشد

چه جریاناتی در پیش است

این فروشگاه قصد دارد برندهای مطرح دیگر را برای عرضه در فروشگاه به صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه کند.

برندهای ما

person

برند CoolClub

CoolClub

-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --

-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --

-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --

برند H&M

H&M

-- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --

person

برند های ما